SWZ zorg biedt kwaliteit van leven

SWZ zorg wil waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking. Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of (ernstig) meervoudige beperking (EMB). Dit doen wij door kwaliteit van leven te bieden en samen de mogelijkheden van de cliënt te ontplooien. Die toegevoegde waarde komt tot stand in de relatie tussen medewerker en cliënt, van mens tot mens. Met hart én hoofd. Hoe daaraan invulling wordt gegeven, verschilt van cliënt tot cliënt. Voor de één is dat het verkrijgen van comfort en zich begrepen voelen, voor de ander is dat begeleiding naar een volwaardige baan of training om meer zelfredzaam te worden. Cliënten maken daarin hun eigen keuzes. Wij ondersteunen en helpen hen met de best mogelijke zorg en ondersteuning. Wij werken daarbij nauw samen met naasten, gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, het speciaal onderwijs, revalidatiecentra en re-integratiebureaus, in de regio Midden en Oost-Brabant.

Werken bij SWZ zorg

Wij werken vanuit onze kernwaarden verbinding, vertrouwen en vakmanschap. Wij bieden jou de ruimte om te doen wat jij nodig vindt. Want wij vertrouwen op jouw professionaliteit en die van jouw collega’s met wie je samenwerkt. Een ontwikkelcoach helpt jullie daarbij. Wij rekenen ook op jouw passie. Wij doen dit werk omdat we echt iets willen betekenen. Daarom verwachten wij van jou dat jij je verbonden voelt met onze visie. En dat je die graag op jouw eigen manier tot uitdrukking brengt. Samen proberen wij een prettig en veilig werkklimaat te scheppen. Een werkklimaat waarin wij open zijn naar elkaar, waardering delen, en leren van onze fouten. Want zo groeien wij in ons vak.

Aan die groei hechten wij veel waarde. Wij voeden die actief, bijvoorbeeld met teamgerichte scholing, ontwikkelbudget, programma om jouw fysieke en mentale fitheid te stimuleren, ruimte voor flexwerk, en intensieve begeleiding van leerlingen en stagiairs. Mede daarom zijn wij voor leergierige starters een aantrekkelijke leerschool die garant staat voor vakinhoudelijke en persoonlijke groei.

Merkbare mensgerichte zorg bieden

Waarde toevoegen aan het leven van mensen met (ernstige) meervoudige beperkingen (EMB) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Zodat zij hun mogelijkheden kunnen ontplooien. Daarin zijn wij expert. Met wat wij doen willen we waardevol zijn, voor cliënten, hun naasten en voor collega’s.

Wij geven jou de ruimte om grenzen te verleggen

Kies je voor SWZ zorg, dan kies je voor een werkgever in de zorg die jou de ruimte geeft. Zodat jij als deskundige kan doen wat je nodig vindt en grenzen kunt verleggen. Grenzen van jezelf, je collega’s en van cliënten. Dat vinden wij belangrijk. Wij vertrouwen op jouw professionaliteit.

Prima salaris en arbeidsvoorwaarden

Een salaris conform cao gehandicaptenzorg en uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden. Wie iets wil betekenen voor een ander, verdient zelf ook het beste. Jouw fysieke en mentale fitheid gaat ons aan het hart. Daarom denken we graag creatief met je mee over jouw ideale balans tussen werk en privé.

Groeien als mens en professional

We bieden volop mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling. We stimuleren om vaktechnisch bij te blijven. Je kan je kennis verder uitbreiden over niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en/of ernstige meervoudige beperking (EMB). Zo krijg je handvatten en blijf je je ontwikkelen in je functie en als mens.

Verbinding, vertrouwen en vakmanschap

Samen proberen we een prettig en veilig werkklimaat te scheppen. Waarin we open zijn naar elkaar, waardering delen, en leren van onze fouten. Die voeden wij actief, met teamgerichte scholing, ontwikkelbudget, ruimte voor flexwerk en intensieve begeleiding van nieuwe collega’s en leerlingen en stagiairs.

Jouw persoonlijke passie is onze rode draad

Persoonlijke passie is onze rode draad: wij doen dit mooie werk omdat we iets willen betekenen. Wij verwachten dan ook van jou dat jij je verbonden voelt met onze visie. Dat je die graag op jouw manier tot uitdrukking brengt. Wij zijn blij met je inbreng en stimuleren jouw creativiteit en persoonlijke groei.

Onze visie

SWZ zorg is een moderne en toekomstgerichte organisatie met een heldere visie: zijn wie je bent, zelf keuzes maken en op eigen kracht meedoen. Vanuit die gedachten benadert SWZ zorg de cliënten. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen. SWZ zorg doet dit met een grote diversiteit aan zorg- en begeleidingsproducten in de regio’s Zuidoost- en Noordoost-Brabant. Om dit te bereiken werkt SWZ zorg nauw samen met partners die een aanvullende waarde hebben, zoals het speciaal onderwijs, huisartsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en re-integratie bureaus. Wij geven onze medewerkers de mogelijkheden, ruimte en verantwoordelijkheden om samen met de cliënt invulling te geven aan zorg en begeleiding. Het uitgangspunt hierbij is vertrouwen. Het vertrouwen dat medewerkers vanuit hun eigen motivatie en doelen de juiste dingen doen, die goed zijn voor de cliënt, voor zichzelf en voor een gezonde organisatie. ‘Van mens tot mens, met hart én hoofd.’ Meer weten over onze visie? Bekijk onze visie film.

Inspirerend Kader ‘Van Mens tot Mens – met hart én hoofd’

Wij willen waarde toevoegen. Hoe we dat willen doen staat beschreven in ons inspirerend kader. Bekijk ons werkboek Inspirerend Kader.

Meer weten over SWZ zorg?
Kijk dan op www.swzzorg.nl